Παιδοχειρουργική ογκολογία

Στην Παιδοχειρουργική Ογκολογία, η αντιμετώπιση του Παιδιατρικού Καρκίνου επιδεικνύει τις τελευταίες δεκαετίες άλματα προόδου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη θεαματική βελτίωση τόσο του ποσοστού θεραπείας των μικρών ασθενών όσο και της ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

Στη βελτίωση αυτή έχουν συμβάλλει οι εξελίξεις σε διαφόρους τομείς που σχετίζονται με αυτή τη σύνθετη προσπάθεια. Αν κάτι έχει όμως εμπεδωθεί πλέον βαθιά είναι πως για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα απαιτείται η αρμονική, συνεχείς συνεργασία όλων των μελών μιας πολυπληθούς ομάδας.

Τα σύνθετα διεθνή πρωτόκολλα έχουν δομηθεί επάνω σε αυτήν την παραδοχή. Κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να είναι έτοιμο να συμβάλλει τη σωστή στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο.  Τόσο στα πλαίσια του πρωτοκόλλου, αλλά και προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν και αποτελούν πάντα μια ιδιαίτερη πρόκληση.

Ο ρόλος του Παιδοχειρουργού στην Παιδοχειρουργική Ογκολογία

Βασικό και ως εκ τούτου αναπόσπαστο μέρος της ομάδας είναι ο Παιδοχειρουργός. Οφείλει να είναι αποτελεσματικός και να ξέρει με ακρίβεια το ΠΟΤΕ, το ΠΩΣ και το ΠΟΣΟ. Η εποχή που η χειρουργική δεινότητα από μόνη της επαρκούσε έχει παρέλθει.

Ο Παιδοχειρουργός πρέπει να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε νεοπλασίας καθώς και του σχετικού θεραπευτικού πρωτοκόλλου, προκειμένου να συνεισφέρει χωρίς να βλάπτει.

Καθετήρας – Παιδοχειρουργική Ογκολογία

Τα καθήκοντα του χειρουργού όγκων ξεκινούν από την διαχείριση των, σημαντικών για τη θεραπεία, Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων που αποτελούν τον καλύτερο φίλο του μικρού ασθενούς. Η σωστή, απροβλημάτιστη λειτουργία τους προσφέρει άνεση, ασφάλεια και κυρίως απρόσκοπτη συνέχεια της θεραπείας.

Θα πρέπει λοιπόν να επιλεγεί ο καθετήρας που εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες θεραπείας ανά ασθενή. Αυτό με το μικρότερο όμως, κατά το δυνατόν, κόστος για την ποιότητα ζωής.

Οι επιλογές είναι πλέον ευτυχώς πολλές. Υπάρχουν οι καθετήρες τύπου PICC, Hickman/Broviac ή Port-a-cath ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι ασθενείς και η θεραπεία να μην φτάνει ποτέ σε αδιέξοδο εξαιτίας της απουσίας επαρκούς φλεβικής πρόσβασης.

Η δε τοποθέτηση μπορεί να γίνει με σύγχρονους τραυματικούς. Ελάχιστα επεμβατικούς τρόπους υπό είτε ακτινοσκοπική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση, που εξασφαλίζουν ελευθερία πόνου, άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και ελάχιστη “ταλαιπωρία” ιστών και μεγάλων αγγείων.

Βιοψία

Μέρος των καθηκόντων του Χειρουργού Όγκων είναι η βιοψία. Ανάλογα με τους τύπους νεοπλασιών που συμπεριλαμβάνονται στη διαφοροδιάγνωση, αλλάζει δραματικά ο χρόνος και η τεχνική προσέγγισης, η θέση προσπέλασης ακόμα και η ποσότητα ιστού που απαιτείται.

Για παράδειγμα το αν η λήψη ιστού θα γίνει δια βελόνης (FNA ή core), ελάχιστα επεμβατικά ή ανοιχτά δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ ως δεδομένο και αλλάζει ανα τύπο νεοπλασίας. Η δε θέση προσπέλασης σχετίζεται άμεσα με τον προγραμματισμό, βάσει διαφοροδιάγνωσης, της τελικής εξαίρεσης ώστε να επιτυγχάνεται το ιδανικό αισθητικό αποτέλεσμα αλλά κυρίως προκειμένου να αποφευχθούν ατυχή περιστατικά διασποράς.

Αφαίρεση Όγκων – Παιδοχειρουργική Ογκολογία

Προφανώς, κύριο καθήκον του χειρουργού αποτελεί η αφαίρεση των όγκων. Εδώ το ΠΟΤΕ προσδιορίζεται με ακρίβεια από το πρωτόκολλο, όπου τα περιθόρια αποκλείσεων είναι ελάχιστα. Οι ογκολογικοί ασθενείς πρέπει να έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Το ΠΩΣ υπαγορεύεται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε όγκου. Ποιος είναι εύθρυπτος, ποιος διηθητικός και ποιος απωθεί, παίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και διαχείριση του κάθε όγκου.

Τέλος αποφασιστικής σημασίας είναι το ΠΟΣΟ. Πόσο επιθετικός επιτρέπεται να είναι ο χειρουργός; Πότε δηλαδή επιτρέπεται η «θυσία» οργάνων και πότε είναι μη αποδεκτή. Πότε είναι σημαντική η απαραβίαστη εκτομή του συνόλου και πότε όχι. Πότε απαιτείται επιθετικότητα και πότε απαιτείται συντηρητική εκτομή.

Πρόκειται για παραμέτρους ζωτικής σημασίας. Δυστυχώς στην Παιδοχειρουργική Ογκολογία μικρές λεπτομέρειες έχουν συχνά μεγάλο αντίκτυπο.  Τόσο στη συνολική πρόγνωση όσο και στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Τέλος μέρος της καθημερινότητας της χειρουργικής ομάδας είναι η αντιμετώπιση των επιπλοκών της θεραπείας. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, διαφορετική από την συνηθισμένη είναι και η αντιμετώπιση τους. Εδώ η επιθετικότητα δεν έχει θέση.  Σε αντίθεση με τη γνώση της παθολογίας που με τη σειρά της πάει χέρι χέρι με την ψυχραιμία.

Έχοντας δουλέψει σε μεγάλο παιδο-ογκολογικό κέντρο των ΗΠΑ είμαι σε θέση να υπερηφανευτώ πως στο Νοσοκομείο «Μητέρα» έχει δομηθεί και υποστηρίζεται σε κάθε επίπεδο από τον Όμιλο «Υγεία», γύρω από την ευρύτατης αναγνώρισης Παιδο-ογκολόγο κ. Ελένη Κοσμίδη. Μια πληρέστατη ομάδα που καλύπτει με απόλυτη επάρκεια, πολύ συχνά μάλιστα πρωτοπορώντας, όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων παιδο-ογκολογικών θεραπειών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλάμε ήδη για ένα πραγματικό success story!

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Βουβωνοκήλη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περικλέους 1 & Κηφισίας

gspyridis@surgery4kids.gr

Surgery4kids