Γεώργιος Σπυρίδης – Εξελίξεις στη χειρουργική συμπαγών όγκων κοιλίας στα παιδιά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περικλέους 1 & Κηφισίας

gspyridis@surgery4kids.gr

Surgery4kids