Γραμματεία - Αναστασία Ράικου

Γραμματειακή Υποστήριξη

Απόφοιτος Tμήματος Λογιστικής – ΑΤΕΙ Μεσολογγίου (2010)
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τεχνικές δεξιοτήτων διαχείρισης πελατών.

 

Προϋπηρεσία

Γραμματεία σε Ιδιωτικά Νοσ/κά Ιδρύματα