Παναγιώτης Καραμαρίτης - Παιδοχειρουργός

Εκπαίδευση

08.2012  Λήψη τίτλου ειδικότητας στην Παιδοχερουργική

10.2008 - 05.2012    Ειδίκευση στο Α’ Παιδοχειργουργικό τμήμα Νοσοκ. Παίδων «Αγλ.     Κυριακού»

05.2008 - 10.2008    Ειδίκευση στο Παιδοχειρουργικό τμήμα του Γεν. Νοσοκ.Παίδων Πεντέλης

01.2007 - 03.2008    Ειδίκευση στο Β’Χειρουργικό τμήμα και Δ’ Χειρουργικό τμήμα στο Αντικαρκινικό -  Ογκολογικό    Νοσοκ. Αθηνών « Άγιος Σάββας»

04.2005 - 11.2006    Ειδίκευση στο Β’ Παιδοχειρουργικό τμήμα Νοσοκ. Παίδων «Αγλ. Κυριακού»  

Ιούλιος 2002            Πτυχίο ιατρικής από το τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Άλλα ενδιαφέροντα

  • APLS Provider (Μαρτιος 2009)
  • Ιδρυτικό μέλος του ΔΣ της ΜΚΟ «Αποστολή Αλληλεγγύης με τους λαούς της ΝΑ Ασίας» (2000)

 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

  • Ειδικός συνεργάτης της Παιδοχειρουργικής κλινικής ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ