Υπηρεσίες

Η ομάδα ασχολείται με όλο το φάσμα της Παιδοχειρουργικής. Αναλυτικά με: θώρακα, κοιλιά, νεογνική χειρουργική, λαπαροσκοπική χειρουργική παίδων και διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Παιδοχειρουργική Ογκολογία.

Συνεργαζόμαστε δε με την πλειοψηφία των ιδιωτικών Παιδιατρικών Νοσοκομείων, δηλαδή Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ιασώ Παίδων και Ευρωκλινική Παίδων. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται συμβόλαια όλων των ασφαλιστικών εταιριών ενώ από κάποια νοσοκομεία προβλέπονται και ειδικά προγράμματα για ασφαλισμένους του  ΕΟΠΠΥ ή για γονείς που δεν έχουν καμία ασφαλιστική κάλυψη και χρησιμοποιούν αποκλειστικά ίδιους πόρους.