Αγαπητοί συνάδελφοι η σελίδα αυτή έχει σα στόχο να συνεισφέρει στο μέτρο του δυνατού στη συνεχιζόμενη evidence based ενημέρωση σας επάνω σε Παιδοχειρουργικά Θέματα.

Ευχαριστούμε που μας επισκέπτεσθε!